Stressbestendige cabin attendants die situaties op diplomatieke wijze naar hun hand zetten.

De Checklist Flight Attendant (CFA) is een professionele online persoonlijkheidstest specifiek voor cabinepersoneel. Binnen een uur na afname krijgt u een digitaal kandidatenprofiel toegezonden, inclusief een geschiktheidsadvies.

De toepassing is als volgt:

  • Preselectie: om te voorkomen dat selecteurs om de tafel zitten met kandidaten die in de kern niet geschikt zijn.
  • Als onderdeel van een selectiedag of -procedure: om een totaalbeeld te creëren van de kandidaat, inclusief eigenschappen die in het contact minder zichtbaar zijn, zoals persoonlijke stabiliteit.
  • Coaching: om startende cabin attendants persoonlijk te begeleiden of ervaren medewerkers bij te sturen in hun functioneren, rekening houdend met hun specifieke kwaliteiten en persoonskenmerken.
  • Managementtool: alle voor de organisatie relevante kwantitatieve en statistische gegevens worden door Cabin Crew Talent bijgehouden, geanalyseerd en gedeeld.

Soms is er behoefte aan inzicht in de intelligentie van kandidaten of medewerkers, bijvoorbeeld als onderdeel van de selectie of in het kader van doorgroei.

De Checklist Intelligence Profile (CIP) is een online testprogramma, waarbij de cognitieve capaciteiten van de kandidaat in beeld gebracht worden.

Er kan gekozen worden voor één of meerdere van de volgende onderdelen: 

  • analytisch inzicht
  • ruimtelijk inzicht
  • logisch redeneren
  • technisch inzicht
  • accuratesse.